Thursday, January 20, 2011

Půjčky pro studenty

Student se samozřejmě od ostatních lidí v potřebě peněz nijak neodlišuje. Ostatně každý musí něco jíst, musí někde bydlet a mít do čeho se obléci, v tom se studenti od ostatních lidí v ničem neliší. V čem se však bohužel značně liší od finančně aktivní populace je to, že nemají příliš velkou možnost, jak si peníze vydělat. Tím pádem mají nejenom nižší možnost sio peníze vidělat, ale samozřejmě také nižší možnosti jak peníze získat od bank, které si samozřejmě velmi zakládají na tom, jaký má jejich klient příjem, nebo aspoň majetek. Naprostá většina studentů však samozřejmě nemá ani jedno. Řešení se nakonec ale našlo a tím jsou půjčky pro studenty. V průběhu času většina našich bank pochopila jak velký klientský potenciál je v současných studentech do budoucna a že by bylo dobré, tyto lidi s nadějnou budoucností podchytit dokud jsou ještě mladí. Online půjčky jsou jistě skvělá věc, avšak online půjčky nejsou většinou určeny pro studenty. Banky napřed přišli s různými studentskými konty, začali nabízet studentům nízké kontokorenty, kreditní karty a postupně se propracovaly až ke spciálním půjčkám pro studenty. Ty dnesk skutečně naleznete v produktové řadě každé větší naší banky. Student je člověk, který nemá potvrzení o příjmu, tedy v naprosté většině případů, a proto by na půjčku jenom těžko dosáhnul. Bylo proto nutné, vytvořit produkt přímo pro ně. Tyto speciální půjčky však samozřejmě musí být také něčím zaručeny, takže se většinou stane ručitelem půjčky pro studenta například někdo z rodičů nebo příbuzných. Má smysl žádat o studentskou půjčku, hlavně tedy z toho důvodu, že půjčka pro studenty čast není splatná hned. a má také často možnostvelmi dlouhé doby splácení. Tato doba může být až deset dlouhých let a co je nejlepší, těchto deset let splácení může začít plynout až PO ukončení studia. Jestli však bude uzákoňeno placení školného i na státních vysokých školách, pravděpodobně nás čeká úplně nový typ půjček pro studenty, se kterým se u nás ještě v současné době vůbec setkat nemůžeme. Jsou to půjčky, které budou pokrývat náklady na školné, student by je však nezačal platit hned po ukončení studia, student by je začal platit až v odobě, kdy jeho plat dosáhne určité výšky. Bohužel si však myslím, že tento model je podle mě jen zobžným přáním dnešních vládních stran, které potřebují řešit dnešní negativní situaci ve školství. v dnešní době totiž sice studuje více lidi než kdy dříve v historii, úrověn školství však stále klesá, úroveň znalostí žáků také a tak se, pokud bude nastal trend pokračovat, brzo staneme státem otitulovaných hlupáků. Možná, že už to pozorujete i na svém okolí, že sposta neschopných lidí, má aspoň nějaký ten vysokoškolský titul z nějaké zapadlé školy. Dochází k velmi rychlé degradaci vysokoškolského studia a také titlů jako takových. Půjčky pro studenty a s nimi spojené vysoké školství to však může pomoci změnit, tedy pokud bude placené. Až tedy příště uslišíte o půjčce pro studenty, neberte ji pouze jako nástroj bank jak vydělat peníze, ale dívejte se také na její významnou funkci v budoucím vzdělávání a vlastně v celé společnosti počátku nového tisicíletí.