Friday, July 20, 2012

Vláda se bude věnovat novému zákonu o spotřebitelských půjčkách

To, že je oblast spotřebitelských půjček problémovou oblastí je Vám jistě dobře známo a je dobře, že na tento problém začíná konečně ministerstvo, popřípadě vláda reagovat. Myslím, že je to pro nás, tedy pro spotřebitele skutečně dobrá zpráva, protože by měla naše práva konečně být posílena, na úkor velkých společností, které toho velmi často zneužívají. Doufejme tedy, že tuto novelu zákona podaří přijmout a nyní se na ni podívejme detailněji. Velmi důležitou změnou je především to, že bude konečně bez jakékoliv sankce možné odstoupit od půjčky do 14ti dnů ode dne, kdy byla tato půjčka sjednána. To je asi nejdůležitější část této novely, ale jsou tady i další novinky. Nově totiž také už třeba nebude možné půjčovat takovým klientům, u kterých není jasné, že budou schopni úvěr zaplatit. Bude také zcela zakázáno, aby v oblasti spotřebitelských úvěrů byly používány směnky. Další změny se týkají zprostředkovatelů, ti by měli nově mít nárok na provizi za sjednanou půjčku až v momentě, kdy předloží spotřebiteli "vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti." Musím se přiznat, že úplně přesně nevím, co si pod tímto představit, jestliže víte, co je tímto myšleno, podělte se s námi o to v komentářích k tomuto článku. Pokud budou tato pravidla porušována, hrozí poskytovateli půjčky pokuta až 20 milionů korun. Pokud půjde všechno podle plánu, mělo by se podařit tuto novelu schválit ještě tento rok a v platnost by měla vejít k 1.1 2013. Osobně by mě velmi zajímala ta část, která se věnuje poskytování půjček pouze takovým lidem, u kterých je možno předpokládat bezproblémové splácení. Zajímalo by mě, jak konkrétně bude toto prováděno a jaké mechanizmy, ať už stávající, nebo nové budou k dosažení tohoto cíle použity.

No comments:

Post a Comment