Friday, December 17, 2010

Půjčky online - Finanční gramotnost v ČR

Nejenom půjčky online od nedůvěryhodných firem jsou nebezpečím, které číhá na občany ČR, kteří si potřebují, nebo chtějí půjčit peníze.
Možná jste v médiích zaznamenali zděšení ministra financí i dalších významných představitelů z ekonomických oborů nad výsledky výzkum, týkajícího se finanční gramotnosti zdejší populace. Největší problém je v tom, že lidé , kteří si půjčují peníze často vůbec nečtou smlouvu a naprosto důvěřují straně, která jim smlouvu předkládá. To je ovšem k počtu podvodných společností v ČR, které se půjčkám věnují obrovská chyba.
Data pro tento výzkum byla získáná z projektu na kterém pracovalo ministerstvo financí společně s Českou Národní Bankou. Výzkum probíhal v září a zapojilo se do něj asi 1000 osob.
Asi nejvíce zarážejícím výsledkem tohot výzkumu je to, že téměr 2/3 respondentů uvedlo, že smlouvy jim předložené nečte a přesto je potom podepíše. To je samozřejmě voda na mlýn všem nepoctivým společnostem, které je tak potom dokážou připravit naprosto o všechno, obzvláštně když smouva obsahuje i rozhodčí doložku, nedomůžou se takoví chudaci pomoci ani u soudu. Problém je i to, že jsou smlouvy v ČR, která se týkají půjček velmi složité a dokonce 43% občanů, kteří se do testu zapojili jim nerozumí, tedy alespoň některé části smlouvy.
Proto, nejenom když jde o půjčky online, ale i jakékoliv jiné finanční produkty, čtěte smlouvu celou a poctivě, možná se tak uchráníte velkých problému. Pozor také dávejte na rozhodčí doložku, díky které nemáte šanci na obranu u soudu, ale o případném sporu bude rozhodovat rozhodce, vybraný samozřejmě společností, která s vámi smlouvu na půjčku uzavírá.

No comments:

Post a Comment