Sunday, December 12, 2010

Půjčky online - půjčky na směnku

Směnka je velmi starý finanční produkt a i když se v moderní době stále více setkáváme s produkty jako půjčka po telefonu nebo online půjčky, vedle půjčky online a dalších moderních finančních produktů stále existují také půjčky na směnku, které se i v třetím tisíciletí těší stále velké oblibě hned z celé řady důvodů.

Historie směnek

Směnka není zdaleka ničím novým a je to finanční produkt, starý několik stovek let. Původy směnky sahají pravděpodobně možná několik tisíc let do minulosti, ale potvrzené údaje o používání něčeho velmi podobného jako je směnka, kterou známe dnes sahají do feaudální Itálie. Původní forma směnky byl vlastně klasický dlužní úpis. Tento produkt se však dále rozvíjel a tak po čase došlo i k tomu, že směnka začala plnit i další funkci. začali se vydávat cizí směnky, nešlo už o to, že vydavatel směnky slíbil něco v budoucnu zaplatit, ale vydal příkaz třetí straně něco zaplatit.

Náležitosti platné směnky

Jestliže chcete využít půjčky na směnku, pak by jste měli vědět nejenom to, jak se taková půjčka liší od online půjčky a dalších druhů půjček, ale také to, jaké musí mít směnka náležitosti, aby se taková dala považovat vůbec za platnou.

Na směnce musí být podpis toho, kdo ji vystavuje. Není však nutné, aby byl tento podpis úředně ověřen.

Na směnce musí být v textu uvedeno, že jde o směnku, nejenom v nadpisu.

Na vlastní směnce musí být bezpodmýnečný slib zaplatit přesně určenou finanční částku.

V případě, že se jedná o cizí směnku, musí být uvedeno přesně jméno toho, kdo má zaplatit.

Na cizí směnce musí být také uveden bezpodmínečný příkaz zaplatit přesně určenou finanční částku.

V případě dalších ručitelů, musejí být uvedena i jejich jména.

Musí být uvedeno místo kde má být placeno.

Musí být uvedeno jméno, komu má být zaplaceno.

Přesné datum a místo vystavení směnky


Na směnce je zajímavé to, že není potřeba žádný speciální, úředně ověřený tiskopis a skutečně platnou směnku, si může každý napsat doma a to i rukou. Směnky se však také prodávají již předtištěné, do kterých se údaje jiř jenom dopisují.

Splatnost směnky

Existuje několik druhů splatnosti směnky:

Směnka na viděnou: směnka se stává platnou kdykoliv potom, co je předložena a to okamžitě. K tomuto předložení však musí dojít nejpozději jeden rok po jejím vystavení. Lhúta splatnosti směnky však může být prodloužena po souhlasu všech zainteresovaných stran.

Důležité:

Směnka není dvoustranná smlouva o sjednaném úvěru. Jde pouze o jednostrannou akci uznání dluhu. Velmi důležité je to, že směnka musí mít zakonem stanovený obsah a i když pouze jedna věc chybí, je směnka neplatná.

Doufám, že Vám tyto informace pomohou, jestliže při hledání online půjček narazíte na půjčky na směnku.

No comments:

Post a Comment